Po inženýrské mechanice přispěchali s videem, které představuje další variantu studia na ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, naši biomechanici. 

 Představení teoreticko-aplikačního oboru, který se podílí na řešení problémů živých objektů s využitím poznatků, přístupů, metod a teorií mechaniky, proběhlo formou videa, které si můžete pustit zde

Biomechanika se na našem ústavu dělí na 3 části: Biomechaniku srdečně-cévní soustavy (kontaktní osobou je prof. Jiří Burša), Svalově-kosterní biomechaniku (Petr Marcián) a Bioaktustiku (Petr Švancara).

V rámci nové akreditace z roku 2019 se studijní program Inženýrská mechanika a biomechanika rozdělil na dvě části, z čehož jednou je právě Biomechanika.

Bez ohledu na to, kam budou směřovat Vaše budoucí kroky Vám přejeme pevné zdraví a hodně štěstí u státnic a u případných přijímacích zkoušek.