Již tradičně se letos konala anketa Nejlepší pedagog dle hodnocení studentů VUT. Hlasování probíhalo ve dvou kategoriích, nejlepší pedagog pro bakalářské a pro navazující magisterské studium a v obou těchto kategoriích jsou zastoupeni naši kolegové.

Vyučující koláž

V první zmíněné kategorii, tedy Nejlepší pedagog pro balakářské studium, se na celkově čtvrtém místě umístil Ing. Petr Marcián, Ph.D. Bramborovou medaili si Petr vysloužil především za pedagogickou činnost v předmětech Kinematiku a Dynamiku. Je také vedoucím mnoha bakalářských a diplomových prací. Zde však jeho pedagogická činnost nekončí, v rámci navazujicího magisterského studia nedávno začal vyučovat předmět Biomechanika I.

Petr Marcián OA

Ve druhé jmenované anketě, tedy Nejlepší pedagog pro navazující magisterské studium, se na třetím místě umístil pan ředitel našeho ústavu - prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. Prof. Petruška si bronzovou medaili v rámci FSI vysloužil za pedagogickou činnost v předmětech MKP v inženýrských výpočtech a Tenkostěnné konstrukce. Aktivně se však podílí na daleko více předmětech a také připravuje studenty k odevzdání zavěrečných prací a na jejich obhajobu.

Prof Petruska Reditel

Jménem Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky gratulujeme všem vyznamenaným pedagogům a děkujeme studentům za účast v této anketě.

Celkové výsledky napříč všemi fakultami naleznete zde.