Našemu studentovi Josefu Košťálovi se podařilo zabodovat v soutěži o cenu prof. Jaroslava Buchara, kterou v rámci studentské soutěže o nejlepší projekt vyhlašuje firma SVS FEM.

 

Firma SVS FEM s.r.o. vyhlašuje tuto studentskou soutěž každoročně pro studenty bakalářského a magisterského/inženýrskeho studia vysokých škol. Je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí ANSYS. Ze zaslaných projektů pak odborná porota vybere tři nejlepší, které ocení hodnotnými cena v podobě poukazů na odborné kurzy s certifikátem jejich absolvování. 

Celkové vítězství si Josef zasloužil díky své diplomové práci na téma Posouzení tepelně-mechanické únavy výfukového potrubí, kterou napsal pod vedením kolegy Františka Šebka. Na fotce můžete vidět jednoho z hlavních porotců  (pana Miloslava Popoviče) a právě Josefa Košťála.

Gratulujeme a přejeme mnoho podobných úspěchů v doktorském studiu!