Každoroční konference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, které se účastní špičky v oboru Biomechanika, se letos konala již v březnu v hlavním městě Portugalska, tedy v Lisabonu.

Této konference se za níš ústav účastnil náš kolega Jakub Chamrad. Konference začínala dne 26. 3. ráno registrací a poté odbornými přednáškami. Večer následovalo malé uvítání všech a společný přípitek doprovázený konverzací mezi ostatními účastníky konference. V následujících dnech 27. - 29. 3. probíhaly přednášky rozdělené podle příslušné sekce z oblasti biomechaniky. Konaly se zde také workshopy, jako například workshop společnosti BETA, která nabízí software jako ANSA, META nebo nový REMOTO.

Dne 28. 3. prezentoval Jakub multi-scale přístup v oblasti lebečních implantátů se zaměřením na submodeling. Konference se účastnili přední světové špičky z oboru biomechaniky, se kterými byla práce konzultována. Přednášky začínaly každý den v 9:00 a ukončení bylo v 17:30. Během konference byl jeden organizovaný výlet do města Sintra a na nejzápadnější bod pevninské Evropy (mys Roca).

V rámci konference si Jakub rozšířil povědomí o výzkumu ostatních kolegů v oboru, kteří taktéž prezentovali své současné výstupy a prohloubil si znalosti problémů okrajových, jako například chování šroubů v kostní tkáni.

Návrat domů byl ve včerních hodinách 30. 3. V příštím roce se bude konference konat v New Yorku.