Ve dnech 1. 12. 2017 a 12. 1. 2018 se na naší fakultě konaly dny otevřených dveří. Této velkolepé události se účastnilo mnoho středoškoláků, ale také bakalářů, kteří přemýšlejí, kam budou směřovat jejich kroky na navazujícím magisterském studiu.

Je to opravdu důležité si promyslet, kam budou směřovat další kroky a k čemu se upnout do budoucna, právě proto se tato akce koná. Během obou těchto dní padlo mnoho zajímavých a zvídavých otázek, rozdalo se nespočet letáčků, odznaků a informací. Proto někdy byli i příjemným odreagováním konverzace s dozorem středoškoláků v podobě starostlivých rodičů či prarodičů, které hodně upoutaly kyčelní náhrady na našem stánku.

O hladký průběh se starali naši studenti jak z oboru mechaniky těles, tak i mechatroniky. Naše studentka Míša Daňková, která je také v akademickém senátu, navíc prezentovala informace pro studenty přímo v aule Q.

Celá akce se vydařila a my doufáme, že se s co nejvíce studenty potkáme druhé polovině září ve školních lavicích. Nebo zase za rok.