Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

Produkty

Výpis produktů za ÚMTMB (2006 - 2015)

Funkční vzorky

Experimentální čtyřnohý kráčející robot
Testovací zařízení pro aktivní tlumení břemene s dvěma pohybovými osami
Sensorický modul GPS pro mobilní robot
Experimentální mobilní dvoukolový nestabilní robot
Zařízení na destrukce keramických hlavic s médiem olej
Výkonový modul DC motoru
Přípravek pro výrobu zkušebních vzorků
Přípravek pro simulaci extenzního a flexního pohybu
Zařízení pro testování a vývoj algoritmů jízdní stability vozidla
Multiprocesorová řídicí a sensorická jednotka mobilního robotu
Mobilní robot s hybridním podvozkem
Výkonový modul pro řízení servomotorů 0,9kW
Vibrační mikrogenerátor 34Hz
Zařízení na zkoušení páteřních segmentů
Zařízení na testování páteřních segmantů - verze s motory MAXON
Zařízení na testování otěru jamky TEP kýčelního kloubu
Snímač vektoru kontaktní síly
Pohon s přímým vodním chlazením statorového vinutí synchronního motoru
Vizuální systém pro měření závislosti síla-deformace při zkoušce tkání dvouosým tahem
Zařízení pro ekvibiaxiální zkoušky elastomerů do porušení
Řídící jednotka malých CNC strojů
Vibrační generátor 17Hz
Průtokoměr na kapalná média
Stejnosměrný motor chlazený tepelnou trubicí
Čelisti pro zkoušku PLANAR TENSION
Ustavovací přípravek pro snímání optického záznamu
Lokalizační zařízení
Tenzometrický signálový zesilovač pro měření v protetice
Uložení formového válce flexotisku
Vibration Energy Harvester for WISE Project
Nemocniční lůžko
Zkušební termostatické topné těleso
Snímač vektoru kontaktní síly - optimalizovaná varianta
Wrapped composite pressure bottle
Zalévací miska
Autonomous mobile robot Bender II
Experimentální pohonová soustava pro simulace dynamických jevů v mechatronice
Měřící sonda intenzity
Zařízení na upínání měkkých tkání (např. stěny žaludku)
Univerzální držák kavit
Laditelný model vokálního traktu
Lamela brzdného odporníku
Universální řídící jednotka technologických procesů
Sada vysekávacích nožů pro zkušební vzorky
Vahadlový systém pro testování malých vzorků tkání ve dvouosé napjatosti
Svorky pro zrychlené upínání měkkých biologických tkání při dvouosých zkouškách
Přípravek na testování izolátorů
Multifunkční programovatelný modul pro řízení hydraulických aktuátorů
Elektronický pojistný ventil pro hydraulické kapaliny
Snímač na měření síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 200 t
Snímač na měření síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 300 t
Nízky ring snímač síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 180 t
Nízky ohybový snímač síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 180 t
Přípravek pro zjišťování vibračních charakteristik kostní tkáně
Vzduchový ovladač dveří
Náhrada plastové části integrovaného držáku Brüel&Kjaer typ UA-0588 1/2“ měřícího mikrofonu
Dvouplášťová nádoba Frigera
Upínací přípravek pro dynamickou zkoušku ložiska
Headexpander elektrodynamického zkušebního systému RMS SW 2-1240SWH600APP-TGE10-1 (SCP)
Univerzální přípravek pro kombinované dynamické a teplotní zkoušky 6ks ventilů DV-EG2
Záchytná žebrovaná vana provozních kapalin při provádění dynamických zkoušek
Modulární příruba pro uchycení D-nox čerpacích modulů
Nerezová zkušební nádoba - Behalter
Víko nádoby pro dynamické zkoušky VW MQB A1 HYBRID
Jednotka pro komunikaci po jednom drátě - 4 kanálová varianta
Držák snímače Endevco model 66A50
Hrot snímače síly
Jednotka pro komunikaci po jednom drátě - 16 kanálová varianta.

Prototypy

Zavážecí zařízení hydraulických nůžek
Kostra synchronního generátoru GSH800V1IC01
ŠTÍT SYNCHRONNÍHO GENERÁTORU GSH1000V1
Kostra synchronního generátoru GSH800V1
ŠTÍT SYNCHRONNÍHO GENERÁTORU GSH800V1
Kostra synchronního generátoru GSH900V1
Kostra synchronního generátoru GSH1000V1
Kostra synchronního generátoru GSH710B3
ŠTÍT SYNCHRONNÍHO GENERÁTORU GSH800V1IC01
ŠTÍT SYNCHRONNÍHO GENERÁTORU GSH900V1
Aerotrim 01
Ochranný kryt lahve na technické plyny
Plátkový element – generátor zdrojového hlasu
Vzduchový ovladač dveří
Klikový lis LKDS 800
Kovařský manipulátor
Ochranný kryt láhve na technické plyny - Shockabsorber

Software

Software for strain calculation - Tibixus
Software pro vyhodnocení ekvibiaxiální zkoušky stlačeným vzduchem
TROP - tahové rovnání pásů
SANDRA - SAmonosné Nádrže Dimenzované Rychlým Algoritmem
Dynamické vlastnosti kluzných ložisek
Analýza dynamických vlastností rotorových lopatek parních turbin velkého výkonu
Dynamické vlastnosti rotorových soustav
Dynamické vlastnosti rezonátorů
Stabilita stacionárního proudění
Výpočet přídavných účinků od tekutin u plunžrových čerpadel
Aranea - measuring software
VUMAT
The evaluation of the exponent singularity and corresponding eigenvectors of the problem of the crack terminating perpendicular to the interface between two orthotropic materials
The problem of the bridging crack
Dekompozice nestacionárních signálů pomocí pole rezonátorů
ROI Analysis
DEFOR - Deformace složených válců
Program pro výpočet ventilace a chlazení synchronního generátoru s radiálními kanály
Hyperfit - software for parameter identification of hyperelastic constitutive models
Podprogram pro rozšíření ANSYSu o vybrané uživatelské konstitutivní modely
Analýza dynamických vlastností lopatek rotačních strojů
Analýza vibračních strojů - část 1
Dynamické vlastnosti pístového čerpadla
Fluid-Structure Interaction
Program pro výpočet oteplení synchronního motoru
CT Data Analysis
STL Model Creator
DynSave
2-kanálový DAQ Software
Program pro určení rovnacích sil


Zpět nahoru