Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

Laboratoře

Laboratoř dynamiky
Vedoucí laboratoře: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Laboratoř dynamiky, hluku a vibrací je vybavená analyzátorem PULSE firmy Bruel&Kjaer s rozsáhlými možnostmi  v oblasti vibrodiagnostiky, měření hluku a modálních vlastností strojních soustav. Pro výuku a výzkum je součástí laboratoře experimentální rotorový stand Rotor Kit RK-4 (umožňuje fyzikální modelování různých provozních režimů vysokootáčkových rotorových soustav).

Laboratoř experimentální mechaniky a laboratoř experimentální pružnosti
Vedoucí laboratoře: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Laboratoř je vybavená kompletně tenzometry, snímači sil, tlaku, momentů, měřicími ústřednami a softwarem od firmy HBM. Konkrétně jde o následující zařízení: měřicí ústředna UPM 100 pro 100-místná statická měření,  2 měřicí zesilovače Spider (každý osazený 8 kanály) pro dynamické měření a souprava MGCplus se 16 kanály pro dynamická měření.
Webová prezentace laboratoře experimentální mechaniky: www

Laboratoř aplikované mechaniky
Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
Laboratoř slouží především pro přípravu biologických vzorků. Součásti laboratoře je také zařízení pro určování konstitutivních vztahů meze pevnosti pryže při dvouosé napjatosti a zařízení na provádění zkoušech na pryžích a biologických vzorcích při dvouosém zatížení. Webová prezentace laboratoře experimentální mechaniky: www

Společná laboratoř mechanických zkoušek materiálů ÚMTMB a ÚMVI
Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Laboratoř je vybavená zkušebním strojem ZWICK Z 020-TND. Umožňuje počítačem řízené zatěžování vzorků v tahu, tlaku a krutu, včetně kombinací, v rozsahu teplot –60 až +250 °C.

 

Mechatronická laboratoř (MechLab)
Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
Je jednou z několika výukových a výzkumných laboratoří ÚMTMB. Založena byla r. 2009 na základě získaného projektu FRVŠ, navazuje ale i na předchozí aktivity Laboratoře mechatroniky a robotiky (společné pracoviště FSI a ÚT AVČR, 2002-2008). Webová prezentace laboratoře: www.

Výpočtová laboratoř
Vedoucí laboratoře: Ing. Vít Veselý
Počítačová laboratoř je vybavena výkonnými výpočetními stanicemi na platformě Windows, jejichž výpočetní výkon i vybaveni postačují pro efektivní využití softwaru pro výuku i diplomové práce: programy MKP Ansys, Abaqus i inženýrské simulační a výpočetní systémy Maple a Matlab.

 


Zpět nahoru