Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

Studijní materiály

Na této stránce naleznete vypracované Studijní opory pro předměty základního studia i specializace Inženýrská mechanika a Mechatronika. Většina textů je vypracována v interaktivní podobě, často doplněna příklady a soubory ke stažení.

Studijní opory

Kinematika - předřešené grafické úlohy

Teplotní napjatost

Dynamika rotorových soustav

Mechanika I - Statika

Simulace dělení materiálu pomocí explicitní MKP

Experimentalní mechanika

Experimental mechanics

Pohonové soustavy

Mechatronické soustavy

Technický experiment, vybrané kapitoly

MKP v inženýrských výpočtech

Mezní stavy a spolehlivost

Počítačové metody mechaniky

Design of Mechatronic Systems

Simulace dynamických soustav

Nelineární úlohy mechaniky v MKP

Počítačové metody mechaniky v dynamice

Řešené úlohy metodou konečných prvků

Zásady psaní vědeckých prací a odborných textů

Pružnost a pevnost

Mechanics of materials

Kinematika - příklady

Dynamika - příklady

Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních materiálů

Kinematika a dynamika mechatronických systémů

Nelineární problémy mechaniky těles

Multimediální opory předmětu Kinematika

Biomechanika srdečně-cévní soustavy -  [ZIP, 83 MB]

Klinická biomechanika - Clinical biomechanics - [ZIP, 29 MB]

Pružnost a pevnost II - Strength of materials II - [ZIP, 10 MB]

Charakteristiky stochastických procesů zatížení, namáhání a kmitání

Tvorba strukturovaných MKP sítí

 


Zpět nahoru