Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

17.10.2011

POZVÁNKA NA KURZ SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT

Lektor: Ing. Andrej Kopčaj, CSc.

Datum a čas konání: 18. 10. 2011, 9:00 - 16:30 /registrace v 8:30/.
Místo konání: přednášková místnost E110, Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno.

TÉMATA KURZU:
1. Stanovení principů úspěchu a jejich vztah.
2. Vyjasnění pojmu bohatství.
3. Definování potenciálu úspěšnosti.
4. Změření potenciálu úspěšnosti, včetně sociálního a znalostního kapitálu.
5. Vyjasnění dynamiky energetizačních strategií.
6. Definování kritických oblastí rozvoje.
7. Praktické aspekty kultivace sociálního kapitálu.
8. Manex – cesta k excelenci.

HLAVNÍ ZNALOSTI, KTERÉ SI ÚČASTNÍK ZE SEMINÁŘE ODNESE:
• Jak funguje firma jako sociální systém.
• Diagnóza potenciálu úspěšnosti.
• Kultivace sociálního kapitálu.

Ing. Andrej Kopčaj, CSc. stojí v čele společnosti SILMA´90 s jedinečným know-how na měření sociálního potenciálu. Po absolvování Hutnické fakulty VŠB v Ostravě (1967) nastoupil do VŽKG a po působení v řadě technických profesí se stal nejprve investičním a následně výrobním ředitelem celého koncernu. Mezitím dokončil postgraduální studium na VUT v Brně (1969), později aspiranturu na VŠB v Ostravě na stejné téma – matematické optimalizační metody v řízení. V období let 1989–1991 pracoval ve funkci výrobního náměstka ve společnosti VÍTKOVICE. Po návratu z kurzu pořádaném York University v kanadském Torontu (zde získal hlavní cenu nejlepšího absolventa), založil manažerský vzdělávací tým (1991). Následně přešel do soukromé sféry a založil společnost KOPČAJ-SILMA´90 zaměřenou na poradenství v oblasti strategického řízení, restrukturalizace firem, strategie rozvoje podnikové kultury, kultivace a řízení lidských zdrojů. Zároveň působil jako vedoucí katedry managementu na ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Své bohaté zkušenosti z transformačních procesů přednáší v českých i mezinárodních kurzech a publikuje v odborných časopisech. Využívá při tom bohaté zkušenosti z vlastní manažerské praxe. Společnost KOPČAJ-SILMA´90 se stala zakládajícím členem konsorcia SILMA GROUP, které úspěšně působí v průmyslu, stavebnictví, v nemocnicích i ve státní správě v České i Slovenské republice.

Publikace: Košatění bohatství (1997), Řízení proudu změn (1999), Spirálový management
(2007).

http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kop%C4%8Daj


Zpět nahoru