Česky English
Skok na navigaci Skok na obsah
novinky a události
25.10.2016

Nabídka zaměstnání pro studenty

Více informací ...
15.4.2016

Témata pro doktorské studium pro školní rok 2016/2017

Více informací ...

26.9.2011

Volební komise pro volby do AS FSI VUT a AS VUT zřídila schránku,

jejímž prostřednictvím lze podávat návrhy na kandidáty do obou senátů.

Schránka je umístěna u vchodu do budovy A1 vlevo (při pohledu od vrátnice).

Návrh musí obsahovat:

a) název senátu, do něhož je kandidát navrhován,

b) jméno, příjmení, titul a datum narození kandidáta,

c) u akademických pracovníků ústav a odbor, u studentů typ studia (bakalářské,

magisterské, doktorské), ročník a případně obor a u studentů doktorského

studia navíc ústav školitele,

d) jméno a podpis navrhovatele(-ů).

(čl. 5 odst. 4 Organizačních pokynů)

Návrhy je možno podávat do 27. září 2011 do 13:00.

(čl. 5 odst. 7 Organizačních pokynů)


Zpět nahoru