Řešené projekty

Projekty řešené v roce 2018

GAČR

Marcián: GA13601000 Biomechanická studie interakce kraniomaxilofaciálního implantátu s kostí s využitím výpočtového modelování

Burša: GA13702001 Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou

Burša: GA13801000 Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách

Ševeček: GA13701000 Výpočtové modelování porušování porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty

Majer: GA137S05000 Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče

TAČR

Petruška: TA138S07000 Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců

Vlach: TA1387S08002 Optimalizace synchronních strojů za účelem zlepšení provozních parametrů a snížení hmotnosti

Grepl: TA138S06000 Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu

NU

Petruška: NU13400742

Kotoul: NU13400753

Hadaš: NU13400762

EU

Hadaš: HO137S02000 ETALON - Energy harvesTing for SignALing and cOmunicatioN systems

BD

Houfek: BD13701008

Burša: BD13701006

Grepl: BD13701007

Chamrad: BD1380200100 Studie chování bioaktivního povlaku na lebečních implantátech s využitím počítačové mikrotomografie

Fond vědy

Filip Kšica: FV 18 - 03 Monitorování dynamických vlastností technických soustav

Dávid Halabuk: FV 18 - 18 Simulácia odvrtavacej metody so zahrnutím vplyvu realnych nepresnosti při exp. měření

David Sláma: FV 18 - 19 Návrh kompozitního reflexního luku

Peter Bednár: FV 18 - 48 Hodnocení únosnosti kompozitního sendvičového panelu pomocí optické metody

Michal Matějásko: FV 18 - 57 Návrh a výroba robustních stolních svorkovnic peo měřící karty MF624

Tomáš Spáčil: FV 18 - 63 Inovace výukových pomůcek pro předmět „Mechatronický seminář"

Projekty řešené v roce 2017

GAČR

Marcián: GA13601000 Biomechanická studie interakce kraniomaxilofaciálního implantátu s kostí s využitím výpočtového modelování

Burša: GA13702001 Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou

Ševeček: GA13701000 Výpočtové modelování porušování porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty

Majer: GA137S05000 Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče

TAČR

Petruška: TA04020806 Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení

Vlach: TA1387S08002 Optimalizace synchronních strojů za účelem zlepšení provozních parametrů a snížení hmotnosti

NU

Petruška: NU13400742

Kotoul: NU13400753

Hadaš: NU13400762

EU

Hadaš: HO137S02000 ETALON - Energy harvesTing for SignALing and cOmunicatioN systems

BD

Houfek: BD13701008

Burša: BD13701006

Grepl: BD13701007

Fond vědy

Bastl: RV9070000304 Návrh a výroba nových výukových platforem pro výuku embedded systémů

Hájek: RV9070000305 Inovace předmětu "Vibrace, hluk a bioakustika" o výpočtové modely šíření lidského hlasu vokálním traktem

Chalupa: RV9070000306 Univerzální výkonová elektronická jedotka pro studentské a laboratorní projekty

Najman: RV9070000307 Návrh a výroba modelu kolového vozidla s aplikací pro řízení jízdní stability

Spáčil: RV9070000308 Identifikace dynamických systémů s využitím lokálních modelů

Projekty řešené v roce 2016

GAČR

Kotoul: GA13401000 Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn

Marcián: GA13601000 Biomechanická studie interakce kraniomaxilofaciálního implantátu s kostí s využitím výpočtového modelování

TAČR

Petruška: TA04020806 Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení

NU

Petruška: NU13400742

Kotoul: NU13400753

Hadaš: NU13400762

Esposa

Grepl: 7R131S03000

Projekty řešené v roce 2015

GAČR

Kotoul: GA13401000 Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn

Burša: GA13301000 Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočtového modelování

TAČR

Petruška: TA04020806 Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení

NU

Petruška: NU13400742

Kotoul: NU13400753

Hadaš: NU13400762

MB

Ševeček Oldřich: MB13401001, Pochopení mechanismů šíření trhliny v keramických vícevstvých strukturách

Esposa

Grepl Robert: 7R131S03000

Projekty řešené v roce 2014

GAČR

Petruška: 101/09/1630 Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

Kotoul: 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika

Malenovský: P101/10/2009 Výzkum a modelování vlivu řízení meze tečení magnetoreologické kapaliny v tenkém mazacím filmu na kmitání rotorů

TAČR

Petruška: TA04020806 Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení

BD

Houfek: FSI-S-11-1190 Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí

Fuis: FSI-S-11-12 Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Grepl: FSI-S-11-15/1230 Návrh, testování a implementace řídících algoritmů s využitím nelineárních modelů mechatronických soustav

MB

Ševeček: MB13401001 Pochopení mechanismu šíření trhliny v keramických vícevrstvých strukturách

Esposa

Grepl: 7R131S03000

Projekty řešené v roce 2013

GAČR

Petruška: 101/09/1630 Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

Kotoul: 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika

Malenovský: P101/10/2009 Výzkum a modelování vlivu řízení meze tečení magnetoreologické kapaliny v tenkém mazacím filmu na kmitání rotorů

TAČR

Petruška: TA04020806 Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení

BD

Houfek: FSI-S-11-1190 Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí

Fuis: FSI-S-11-12 Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Grepl: FSI-S-11-15/1230 Návrh, testování a implementace řídících algoritmů s využitím nelineárních modelů mechatronických soustav

MB

Ševeček: MB13401001 Pochopení mechanismu šíření trhliny v keramických vícevrstvých strukturách

Esposa

Grepl: 7R131S03000

Projekty řešené v roce 2012

GAČR

Petruška: 101/09/1630 Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

Kotoul: 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika

Malenovský: P101/10/2009 Výzkum a modelování vlivu řízení meze tečení magnetoreologické kapaliny v tenkém mazacím filmu na kmitání rotorů

ES

Grepl: 139S01001/1431 Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu

MPO

Petruška: FR-TI1/385 ŽĎAS - Válečková rovnačka tyčí a trubek

Petruška: FR-TI1/264 ŽĎAS - Manipulátor

BD

Houfek: FSI-S-11-1190 Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí

Fuis: FSI-S-11-12 Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Grepl: FSI-S-11-15/1230 Návrh, testování a implementace řídících algoritmů s využitím nelineárních modelů mechatronických soustav

Projekty řešené v roce 2011

GAČR

Petruška: 101/09/1630 Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

Kotoul: 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika

Malenovský: P101/10/2009 Výzkum a modelování vlivu řízení meze tečení magnetoreologické kapaliny v tenkém mazacím filmu na kmitání rotorů

ES

Petruška: 13904001/1431 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Petruška: 13001000/1431 Problémově orientované vzdělávání

Grepl: 139S01001/1431 Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu

MPO

Dušek: FR-TI1/337 Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu synchronních generátorů pro vodní elektrárny středních velikostí

Petruška: FR-TI2/659 Nový dveřní systém dopravních prostedků pro hormadnou přepravu osob

Petruška: FR-TI1/385 ŽĎAS - Válečková rovnačka tyčí a trubek

Petruška: FR-TI1/264 ŽĎAS - Manipulátor

Petruška: FR-TI3/441 ŽĎAS - Stříhací lis

BD

Polzer: FSI-J-11-3 Zvýšení úrovně výpočtových modelů aneurysmat břišní aorty

Polzer: FSI-J-11-14 Zpřesnění výpočtových modelů pro pedikci ruptury aneurysmat břišní aorty

Marcián: FSI-J-11-3/942 Zvyšování úrovně výpočtových modelů v biomechanice

Houfek: FSI-S-11-1190 Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí

Fuis: FSI-S-11-12 Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Grepl: FSI-S-11-15/1230 Návrh, testování a implementace řídících algoritmů s využitím nelineárních modelů mechatronických soustav

IS

Vejlupek, Zavadinka: 3273/2011/G1 Platforma pro výuku simulačního modelování a řízení elektrohydraulických systémů

Grepl: 2312/2011/F1/a Řízení reálných dynamických soustav z prostředí Matlab/Simulink - inovace 2 předmětů oboru Mechatronika

Marcián, Valášek: 2829/2011/G1 Interaktivní studijní podpory předmětu Biomechanika II, zaměřené na tvrobu výpočtových modelů

Petruška: 2889/2011/F1/a Počítačová podpora experimentu

Projekty řešené v roce 2010

GAČR

Petruška: 101/09/1630 Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

Kotoul: 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika

Profant: P108/10/2049 Iniciace šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí sousisejících s rozhraním

Malenovský: P101/10/2009 Výzkum a modelování vlivu řízení meze tečení magnetoreologické kapaliny v tenkém mazacím filmu na kmitání rotorů

Majer: P107/10/P503 Víceúrovňové modelování částicového kompozitu s minerálním plnivem

ES

Petruška: 13904001/1431 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Petruška: 13001000/1431 Problémově orientované vzdělávání

Grepl: 139S01001/1431 Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu

MPO

Dušek: FR-TI1/337 Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu synchronních generátorů pro vodní elektrárny středních velikostí

BD

Ševčík: FSI-J-10-41 Numerické modelování mechanických vlastností a porušení vícefázových polymerních materiálů

Marcián Petr: FSI-J-10-70 Tvorba výpočtových modelů v biomechanice

Burša: FSI-S-10-52 Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka

Grepl: FSI-S-10-15 Využití nelinárního dynamického modelu pro pokročilé řízení mechatronických soustav

Vrbka: FSI-S-10-12 Meso/makro mechanika deformačních a lomových procesů v progresivních materiálech a strukturách

IS

Petruška: 1086/2010/A/a Modernizace laboratoře experimenátlní mechaniky

Stodola: 1029/2011/G1 Počítačová podpora výuky předmětů Bioakustika a Vibrace a hluk

Zavadinka: 3038/2010/G1 Plaforma pro výuku identifikace a řízení servopohonu s výraznou nelinearitou

Vosynek: 2955/2010 Vytvoření experimentální ukázkové úlohy modelu zatěžování proximální části stehenní kosti

Lasota: 3117/2010 Aplikace Cosseratovy teorie elasticity

Hadaš: 2526/2010 Využitelnost okolní energie pro mechatronické aplikace

Pohanka: 556/2010 Rozšíření výuky o problémy interakce těles a tekutin

Projekty řešené v roce 2009

GAČR

Petruška: 101/09/1630 Numerické řešení stacionárních a nestacionárních problémů dispersního šíření vln v mechanických systémech na různých úrovních

Burša: 106/09/1732 Víceúrovňové modelování chování hyperplastických anizotropních materiálů

Kotoul: 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika

ES

Petruška: 13904001/1431 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Petruška: 13001000/1431 Problémově orientované vzdělávání

MPO

Dušek: FR-TI1/337 Snížení materiálových a energetických nároků na výrobu synchronních generátorů pro vodní elektrárny středních velikostí

Projekty řešené v roce 2008

GAČR

Petruška: GA101/06/0914 Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v procesech tváření kovů

Houfek: GA101/08/0282 Mechatronické pohonové soustavy s nelineárními vazbami

Grepl: GA101/06/P108 Výzkum simulačního a experimentálního modelování dynamiky mobilních kráčivých robotů

Kotoul: GA106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou hlavicí

Profant: GA101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bimateriálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů

Fond vědy

Dušek: Využití principu fungování cochley pro dekompozici nestacionárních signálů

Březina: Stewartova platforma – výpočetní a experimentální ověřování návrhu řízení

Lasota: Rozšíření možností mechanických zkoušek a konstitutivních modelů nehomogenních hyperelastických materiálů

GAČR

Dušek: Návrh mechanického analyzátoru pro dekompozici časově nestacionárních signálů, založeného na principu fungování cochley

FRVŠ

Petruška: Vybudování učebny pro výuku počítačové orientovaných předmětů mechaniky

ESF

Petruška: Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti

Výzkumný záměr

Kratochvíl: MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav

Projekty řešené v roce 2007

GAČR

Janíček: GA101/050136 Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka

Kotoul: GA101/05/0320 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích

Vlach: GA101/05/P081 Výzkum netradičních metod chlazení elektrických strojů

Profant: GA101/05/P290 Výpočet lomově mechanických parametrů pro trhliny v anizotropních biomateriálových prostředích pomocí techniky spojitě rozdělených dislokací

Malenovský: GA101/06/0152 Nestacionární pohyb tělesa v kapalině s velkými pohyby hranice

Kotoul: GA106/06/0724 Mikrostrukturně indikované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou hlavicí

Grepl: GA101/06/P108 Výzkum simulačního a experimentálního modelování dynamiky mobilních kráčivých robotů

Petruška: GA1-101/06/0914 Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v procesech tváření kovů

MPO

Petruška: FT – TA3/145 Odstranění vnitřních pnutí vznikajících v technologickém toku výrobních pásů

FRVŠ

Petruška: 1917/2007/F1/a Inovace předmětů studijních programů strojního inženýrství v oblasti teplotního namáhání

Ševeček: 2421/2007/G1 Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních materiálů

ESF

Petruška: Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti

Výzkumný záměr

Kratochvíl: MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav

Projekty řešené v roce 2006

GAČR

Petruška: GA1-101/06/0914 Numerické modelování velkých elasto-plastických deformací a aplikace v procesech tváření kovů

Janíček: GA101/05/0136 Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka

Kotoul: GA101/05/0320 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anizotropních prostředích

Kotoul: GA106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou hlavicí

Grepl: GA101/06/P108 Výzkum simulačního a experimentálního modelování dynamiky mobilních kráčivých robotů

Profant: GA101/05/P290 Výpočet lomově mechanických parametrů pro trhliny v anizotropních biomateriálových prostředích pomocí techniky spojitě rozdělených dislokací

Vlach: GA101/05/P081 Výzkum netradičních metod chlazení elektrických strojů

Malenovský: GA101/06/0152 Nestacionární pohyb tělesa v kapalině s velkými pohyby hranice

Petruška: EUREKA FGM-Mag Tool E! 2924 Vývoj technologie výroby nové generace střižných, řezných a lisovacích nástrojů

Výzkumný záměr

Kratochvíl: MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav

Projekty řešené v roce 2005

GAČR

Janíček: GA101/05/0136 Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka

Kotoul: GA101/05/0320 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anizotropních prostředích

Profant: GA101/05/P290 Výpočet lomově mechanických parametrů pro trhliny v anizotropních biomateriálových prostředích pomocí techniky spojitě rozdělených dislokací

Vlach: GA101/05/P081 Výzkum netradičních metod chlazení elektrických strojů

Petruška Jindřich: EUREKA FGM-Mag Tool E! 2924 Vývoj technologie výroby nové generace střižných, řezných a lisovacích nástrojů

Výzkumný záměr

Kratochvíl: MSM0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav

Projekty řešené v roce 2004

MPO

Petruška: FI-IM/029 Vývoj a zavedení výroby řady nové generace flexotiskových linek značky MANITHOU

GAČR

Malenovský: GA101/02/0011 Nový přístup k analýze dynamických vlastností nelineárních vazebných elementů používaných v dynamice rotorových soustav

Kotoul: GA101/02/0683 Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí

Petruška: EUREKA FGM-Mag Tool E! 2924 Vývoj technologie výroby nové generace střižných, řezných a lisovacích nástrojů pro oceli s vysokými zpevňovacími charakteristikami

Projekty řešené v roce 2003

GAČR

Malenovský: GA101/02/0011 Nový přístup k analýze dynamických vlastností nelineárních vazebných elementů používaných v dynamice rotorových soustav

Kotoul: GA101/02/0683 Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí

Janíček: GA101/01/0974 Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním

Mišun: GA101/98/K019 Mathematically-Physical Modelling of Vibroacoustic Systems in the Vocal Biomechanics Aimed at New Materilas and Prostheses Development

Mišun: GA101/00/0069 Analýza vysokofrekvenčního hluku vibroakustických systémů (Ústav termomechaniky AV ČR)