Odbor mechatroniky – 13254

Personální obsazení

 

Odbor Mechatroniky na ÚMTMB zajišťuje důležitou část výuky bakalářského a magisterského studia oboru Mechatronika. Dále se v několika výzkumných skupinách zabýváme aplikovaným výzkumem a vývojem a také realizací zakázek pro průmyslové partnery.

Mechatronická laboratoř (MechLab)

Výuka: MechLab umožňuje studentům aplikovat teoretické poznatky na reálných laboratorních modelech. V rámci cvičení v několika předmětech 1.–4. ročníku studenti navrhují polohové a rychlostní řízení DC motoru s využitím MATLAB/Simulink a multifunkční karty MF624. Dále se učí programovat mikrokontroléry (jak přímo ze Simulinku, tak v C) a např. pracovat s osciloskopem. Pro realizaci bakalářských a diplomových prací je k dispozici dále pájecí pracoviště, moderní HIL systém dSPACE, hardware firmy National Instruments a mnoho dalšího. Ve výuce používáme také stavebnice LEGO Mindstorms, se kterými realizujeme studentské soutěže.

Realizace zakázek pro průmysl: Pracovníci laboratoře řeší vývojové a výzkumné zakázky a odborná školení pro firmy ŠKODA Auto, BOSCH, SIEMENS, Prototypa, SIGMA Lutín, ŽĎAS, Hestego a další. Naší specializací je vývoj speciálních testovacích a měřicích přístrojů a zařízení na míru

Kontakt: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

www.mechlab.cz

www.facebook.com/studujmechatroniku

Systémy pro získávání energie

Pracovníci výzkumné skupiny se primárně zaměřují na vývoj alternativních zdrojů energie pro bezdrátovou senzoriku a IoT aplikace. Především se jedná o zařízení vyrábějící elektrickou energii z vibrací, rázů a náhodných pohybů. Využití je zejména v letectví a dopravní infrastruktuře. V posledních letech se zaměřujeme i na vývoj nezávislého zdroje pro nositelnou elektroniku a biomedicínské aplikace.

Vývojové práce jsou založeny na multidisciplinárním modelování dynamických systémů a následná verifikace výsledků v praxi. Jedná se především o elektromagnetické či piezoelektrické zařízení, které lze použít jak ke generování elektrické energie, tak ke snímání a případně i ke speciální aktuaci.

V rámci smluvního výzkumu a mezinárodních projektů pracovníci řeší především vývojové úkoly a dynamické analýzy složitých multidisciplinárních soustav, ale i dynamické analýzy čistě mechanických struktur. V posledních letech se řešily zakázky pro firmy Huawei (ve spolupráci s CEITEC), ŠKODA Auto, Sporten, Thermacut, IFE-CR a další.

Kontakt: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Výpočtové a experimentální analýzy mechatronických soustav

  • Výpočtové analýzy - tepelné analýzy, hydraulické (ventilační) analýzy, komplexní analýzy chlazení, strukturální (pevnostní) analýzy, elektromagnetické analýzy.
  • Experimentální analýzy - ventilační měření, tepelná měření, energetické bilance.

Kontakt: doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.

Mobilní robotika

Skupina se zabývá vývojem autonomních mobilních robotů pro vnitřní i venkovní prostředí. Mobilní robot je ztělesněním myšlenky mechatroniky: spojení mechaniky, elektroniky, senzoriky, aktuátorů, zpracování signálu a počítačových věd. Studenti pracující ve skupině tak získají zkušenosti z více oborů a naučí se integraci nesourodých poznatků do jednoho celku a týmové práci.

Kontakt: doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.