Laboratoře

Laboratoř dynamiky

Vedoucí laboratoře: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.

Laboratoř dynamiky, hluku a vibrací je vybavená analyzátorem PULSE firmy Bruel&Kjaer s rozsáhlými možnostmi  v oblasti vibrodiagnostiky, měření hluku a modálních vlastností strojních soustav. Pro výuku a výzkum je součástí laboratoře experimentální rotorový stand Rotor Kit RK-4 (umožňuje fyzikální modelování různých provozních režimů vysokootáčkových rotorových soustav).

Laboratoř experimentální mechaniky a laboratoř experimentální pružnosti

Vedoucí laboratoře: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.

Laboratoř je vybavená kompletně tenzometry, snímači sil, tlaku, momentů, měřicími ústřednami a softwarem od firmy HBM. Konkrétně jde o následující zařízení: měřicí ústředna UPM 100 pro 100-místná statická měření,  2 měřicí zesilovače Spider (každý osazený 8 kanály) pro dynamické měření a souprava MGCplus se 16 kanály pro dynamická měření.
Webová prezentace laboratoře: www

Laboratoř aplikované mechaniky

Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.

Laboratoř slouží především pro přípravu biologických vzorků. Součástí laboratoře je také zařízení pro určování konstitutivních vztahů meze pevnosti pryže při dvouosé napjatosti a zařízení na provádění zkoušek na pryžích a biologických vzorcích při dvouosém zatížení. Webová prezentace laboratoře: www

Společná laboratoř mechanických zkoušek materiálů ÚMTMB a ÚMVI

Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.

Laboratoř je vybavená zkušebním strojem ZWICK Z 020-TND. Umožňuje počítačem řízené zatěžování vzorků v tahu, tlaku a krutu, včetně kombinací, v rozsahu teplot –60 až +250 °C.

Mechatronická laboratoř (MechLab)

Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.

Je jednou z několika výukových a výzkumných laboratoří ÚMTMB. Založena byla r. 2009 na základě získaného projektu FRVŠ, navazuje ale i na předchozí aktivity Laboratoře mechatroniky a robotiky (společné pracoviště FSI a ÚT AVČR, 2002–2008). Webová prezentace laboratoře: www