Máme zájem o spolupráci se všemi institucemi vědeckovýzkumného, vzdělávacího i průmyslově aplikačního charakteru, jejichž činnosti spadají do oblastí našich kompetencí.

Nabízíme zejména:

 • komplexní výpočtově-experimentální řešení problémů mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky,
 • výzkum mechanických charakteristik nestandardních materiálů – pryž, keramika, kompozity, biomateriály,
 • výpočtovou analýzu tuhosti, pevnosti, dynamických vlastností, posouzení spolehlivosti a případnou optimalizaci konstrukcí dle požadavků zákazníka,
 • experimentální analýzu napětí s využitím odporové tenzometrie při statickém i dynamickém zatížení strojních dílů a soustav,
 • měření deformací pomocí metody DIC,
 • analýzu hluku a vibrací jak v oblasti strojních konstrukcí, tak i v oblasti biomedicínské (vokální trakt, sluchové ústrojí),
 • konzultace, poradenskou a přednáškovou činnost ve výše uvedených oblastech, případně podíl na vědeckovýzkumných projektech partnera.

V oblasti spolupráce s průmyslem velmi uvítáme možnost zapojení našich studentů do problematiky výrobní praxe formou exkurzí, krátkodobých stáží, přednášek vybraných odborníků z průmyslu a formulací témat semestrálních a diplomových projektů úzce souvisejících s průmyslovou sférou.

Pracovníci ústavu se podílejí na projektech, řešených buď přímo na zakázku průmyslových podniků nebo grantových agentur, případně formou mezinárodní spolupráce. 

Příklady průmyslových partnerů:

 • ABB, s. r. o.
 • ŽĎAS, a. s.
 • Honeywell spol. s r.o.
 • ŠKODA AUTO, a. s.
 • Bender Robotics, s. r. o.
 • Edwards Services, s. r. o.
 • Materials Center Leoben
 • Robert Bosch, s. r. o.
 • IFE-CR, a. s.
 • Technistone, a. s.
 • CAB minerals, s. r. o.
 • JULI Motorenwerk, s. r. o.
 • IN-ECO, s. r. o.
 • PIVOT, a. s.
 • NAUTOR, s. r. o.
 • ČKD Blansko Holding, a. s.
 • Humpolecké strojírny Humpolec, a. s.
 • DAP centrum, s. r. o.
 • Continental Barum, s. r. o.
 • PBS Turbo, s. r. o.
 • VUES Brno, s. r. o.
 • REMAK, a. s.
 • Alliance Laundry CE, s. r. o.

Nabídka odborných služeb a kontaktů