Naši zaměstnanci Zdeněk Majer, Libor Borák a doktorandka Katka Štegnerová ze účastnili velice prestižní konference FDM 2017 v italské Florencii. Jak již zkratka napovídá, jedná se o konferenci zaměřenou na Fracture and Damage Mechanics.
Všichni výše zmínění prezentovali svou práci před odborníky v daném oboru.
Děkujeme za kvalitní reprezentaci našeho ústavu.