V říjnu 2016 hostoval na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky (ÚMTMB) profesor Kozaburo Hayashi z Osaka University v Japonsku. Prof. Hayashi přijel na pracovní návštěvu v rámci mezinárodní spolupráce s týmem prof. Jiřího Burši z Odboru biomechaniky tkání a numerického modelování v lékařství. Dlouhodobá spolupráce v oblasti modelování mechanických zkoušek živých buněk běží již od roku 2003. „Využíváme vybrané experimenty prof. Hayashi pro validaci našich výpočtových modelů,“ říká Jiří Burša.

Během svého pobytu na FSI se prof. Hayashi věnoval také studentům. Pro studenty biomechaniky se specializací Inženýrská mechanika a biomechanika přednesl přednášku o mechanických vlastnostech šlach a vazů a pro doktorandy a vědecké pracovníky připravil přehledovou přednášku o své celoživotní vědecké práci v oblasti biomechaniky. Prof. Hayashi byl naopak seznámen s jednotlivými tématy řešenými ve skupině biomechaniky měkkých tkání na ÚMTMB. Společně s prof. Buršou se zapojil do mezinárodního kongresu „Neinvazívní metody v kardiologii 2016“ na Masarykově univerzitě, kde přednesl přednášku o neinvazívním měření tuhosti cév a diskutoval nové možnosti spolupráce.