Letní semestr proběhne podobně jako předcházející zimní semestr formou on-line výuky. Tato forma výuky má své výhody i nevýhody, nicméně, není to volba kterou si ústav, potažmo fakulta a univerzita zvolila sama, ale je to reakce na stále panující pandemii COVIDu-19.

I v této situaci je třeba si uměla udělat legraci - stejně jako naši mechatronici, v čele s Ing. Martinem Brablcem, který vytvořili tuto vtipnou koláž.

Může jít o obrázek 34 people a people sitting

Situaci z pohledu vyučujícího (první obrázek) a studentů (druhý obrázek) zdokumentoval doc. Zdeněk Hadaš:

Může jít o obrázek 1 person a indoor

Může jít o obrázek 1 osoba

Věřme, že v nadcházejícím podzimním semestru se už potkáme v učebnách. Do té doby přejeme hodně zdraví.