Náš kolega Petr Hájek se na konci srpna zúčastnil konference PEVoC13 v dánském hlavním městě, v Kodani.

Konference PEVoC13 se konala v termínu 27. - 30. srpna a Petr na takovéto konferenci nebyl poprvé. Vloni dokonce získal cenu za nejlepší prezentaci pomocí posteru. Letos opět své výstupy na téma "Výpočtovém modelování fonace českých samohlásek" představil formou posteru. 

Více informací o této již tradiční konferenci je možné najít na jejich webových stránkách: http://www.pevoc2019.dk/

S Petrem byl na konferenci i dr. Švec, se kterým Petr spolupracuje a který tam měl přednášku o parametrech kmitů hlasivek.

 

Součástí konference byl mimo jiné i jazzový koncert.