Na přelomu června a července navštívili kolegové Filip Kšica, Petr Hadraba a Josef Bednařík, strojní fakultu National Cheng Kung Universty v Tainanu, a to v doprovodu doc. Stanislava Věcheta, pro nějž jsou návštěvy této univerzity již mnohaletou tradicí.

 

Jejich hlavní hostitel, prof. Chen (http://www.me.ncku.edu.tw/enus/content/kuo-shen-chen), je seznámil s řadou studentů a profesorů, jejichž oblast výzkumu, který se na tamní univerzitě se týká především robotiky, vibrodiagnostiky a energy-harvestingu. Mimo prohlídek laboratoří, diskuzí nad probíhajícími a plánovanými výzkumnými činnostmi a projekty, měli naši kolegové možnost prozkoumat taje tamní kuchyně, přírodních krás, muzeí, kulturních památek a dalších turisticky významných míst, jako například Taipei 101 nebo Elephant Mountain. Dokonce i mimo univerzitní prostředí bylo možno využít znalosti např. ze statiky, a to konkrétně v National Palace Museum v Taipei (viz foto).

Více informací o National Cheng Kung University a o její fakultě strojního inženýrství se můžete dočíst zde: 
http://www.me.ncku.edu.tw/enes/index.htm