Dne 7. 3. 2019 v 11 hod. proběhne v posluchárně P3 prezentace oborů Inženýrská mechanika a  Biomechanika, které jsou součástí našeho ústavu.

Máte hodně otázek a chcete odpovědi?

Neváhejte a přijďte za námi ve čtvrtek 7. 3. v 11 hod. do posluchárny P3, kde Vás seznámíme se studiem oborů Inženýrská mechanika a Biomechanika. Povíme Vám, v čem se tyto obory liší, a napopak, co mají společné. Dále se dozvíte mnoho užitečných věcí o našem ústavu a o jeho organizační struktuře. Zjistíte, že svůj odborný profil si určují sami studenti výběrem povinně i nepovinně volitelných předmětů, potažmo tématu diplomové práce.

Pokud je pro Vás atraktivní chápat a umět používat moderní výpočtové a experimentální metody, díky nimž budete moci vyhodnocovat návrhu různých strojních nebo medicínských konstrukcí a předmětů, pak je navazující studium na našem ústavu jasně pro Vás. 

Nakousnuta bude také možnost dalšího uplatnění, ať už u nás formou Ph.D. studia, nebo ve firmách v různých odvětvích. 

UMTMB