S potěšením oznamujeme, že náš student Bc. Bořek Ščerba, kterého za jeho BP nominovali jako zástupce naši Fakulty strojního inženýrství do finále 8 z VUT, porazil zástupce ostatních fakult a vyhrál. 

 8 z VUT je soutěžní přehlídka prezentací nejlepších bakalářských prací studentů ze všech fakult brněnské techniky za uplynulý akademický rok.

Všichni soutěžící se nejprve zúčastnili kurzu prezentačních dovedností. Znalosti z tohoto kurzu hned mohli aplikovat v praxi při prezentaci své bakalářské práce.
Vedoucím jeho BP byl pan doc. Fuis a práce se týkala Napjatostně deformační analýzy mostu v Třineckých železárnách.
Praktická část práce se zkládá ze dvou výpočtových modelů pro analytický výpočet – staticky určitý a staticky neurčitý. Na těchto modelech jsou analyzovány pomocí metod obecné pružnosti a pevnosti dva zátěžné stavy, kdy je konstrukce nejdříve zatížena pouze vlastní tíhou a následně po ní projíždí vozidlo. Staticky neurčitý model je následně verifikován numerickým výpočtem metodou konečných prvků (MKP).Základem jsou dva výpočtové modely pro analytický výpočet – staticky určitý a staticky neurčitý. Na těchto modelech jsou analyzovány pomocí metod obecné pružnosti a pevnosti dva zátěžné stavy, kdy je konstrukce nejdříve zatížena pouze vlastní tíhou a následně po ní projíždí vozidlo. Staticky neurčitý model je následně verifikován numerickým výpočtem metodou konečných prvků (MKP).
Za skvělou reprezentaci Bořkovi děkujeme!
Více informací naleznete na stránkách VUT zde
Bakalářská práce je k nahlédnutí zde.