S potěšením Vám oznamujeme, že náš pan ředitel ÚMTMB prof. Jindřich Petruška získal stříbrnou medaili VUT.

 

V úterý 11. prosince 2018 ocenil rektor v rámci Akademického shromáždění VUT vybrané osobnosti brněnské techniky. Celkem byly rozdány tři zlaté, osm stříbrných a tři pamětní medaile. Dále bylo uděleno jedenáct Cen rektora.

Prof. Jindřich Petruška získal stříbrnou medaili za dlouholetou činnost a členství v Akreditační komisi a Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství.

Pro. Petruškovi moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho ústavu i fakulty.
Více informací o samotném předávání i výčet všech oceněných naleznete zde.


P 2

P 3