V pondělí dne 23. července navštívil Brno profesor Tasnim Hassan z North Carolina State University. Během své krátké návštěvy stihl exkurzi i přednášku.

Nejprve byl dopoledne přijat panem ředitelem Ludvíkem Kunzem a seznámen s ÚFM AV ČR, kde měl posléze přednášku. Té se zúčastnili odborníci na problematiku cyklické plasticity a simulací za zvýšených teplot nejen z Brna, ale i z FS ČVUT v Praze nebo FS VŠB-TUO. Po přednášce následovala exkurze laboratořemi křehkého lomu, creepu a nízko- a vykoso-cyklové únavy. Pan profesor poobědval s naším doktorandem Michalem Pečem, který strávil v Severní Karolíně šest měsíců na stáži a spolupráci inicioval, a s ředitelem Jindřichem Petruškou a Františkem Šebkem. Naši kolegové s profesorem navázali kontakt v oblasti numerických simulací a analýz při opakující se plastické deformaci. Odpoledne se profesor setkal s panem proděkanem Jiřím Hlinkou, který po úvodním seznámení s fakultou jako celkem provedl profesora laboratořemi LÚ. Návštěva fakulty byla zakončena exkurzí v NETME Centre, které se pochlubilo elektronovým dělem.