Stejně jako v loni (v Tampere) se náš kolega Jakub Chamrad zúčastnil mezinárodní konference, pořádané tentokrát v našem hlavním městě, tedy v Praze. Konferenci navštívili přední světoví odborníci a podělili se s ostatními o své nové poznatky formou orálních prezentací, nebo svých plakátů (tzv. posterů)

 

 Konference v Praze začala netradične v neděli v odpoledních hodinách. Po úvodním slovu organizátorů byly na programu hlavní (tzv. keynote) přednášky, které trvaly déle než obvyklých 15 minut, vyčleněných běžným účastníkům konference. Poté následovala recepce pro účastníky a přípitek.

V následujících čtyřech dnech probíhaly přednášky, rozdělené do mnoha sekcí z oblasti biomedicíny, konaly se zde různé workshopy, jiné výukové kurzy, prezentování plakátů (tzv. posterů) a studentská inovátorská soutěž. Dne 7. 6. byl prezentován příspěvek našich kolegů biomechaniků, jmenovitě pánů Chamrada, Marciána a Boráka. Prezentovace se ujal Jakub, jelikož se jako jediný z dříve zmíněných konference účastnil. Název prezentace byl 'Evaluating geometrically different micro-screws for cranial implant fixation'.

Konference se účastnili přední světové špičky z oboru biomechaniky, se kterými byla práce konzultována. Přednášky začínaly každý den od 8:30 a ukončení bylo v 18:00. V rámci konference došlo k rozšíření povědomí o výzkumu ostatních kolegů v oboru, kteří taktéž prezentovali své současné výstupy.