Letos již po jedenácté se konala KDP, jejíž cílem byla jak příprava studentů na obhajobu svých prací během státní závěrečné zkoušky, tak i mezioborové srovnání přístupů k řešení technických problémů mezi našim ústavem, Ústavem konstruování a Ústavem automobilního a dopravního inženýrství.

Konference se zúčastnilo 14 studentů a mezi oceněnými se objevili i naši dva studenti Bc. Dávid Klíštinec a Bc. Jan Pokorný. Komise vyhodnotila 3 nejlepší prezentace, které se vzhledem k jejich srovnatelné úrovni rozhodla ohodnotit stejnou finanční odměnou.

Oceněný Jan Pokorný prezentoval svou práci z oblasti inženýrské mechaniky na téma: Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje, kdežto Dávid Klištinec prezentoval práci z biomechaniky: Deformační a napěťová analýza lebečních fixátorů.

Všem zúčastněným děkujeme a oceněným gratulujeme!

Více informací na: http://www.iae.fme.vutbr.cz/kdp-2018-o-konferenci