Na přelomu června a července navštívili kolegové Filip Kšica, Petr Hadraba a Josef Bednařík, strojní fakultu National Cheng Kung Universty v Tainanu, a to v doprovodu doc. Stanislava Věcheta, pro nějž jsou návštěvy této univerzity již mnohaletou tradicí.

Dne 7. 3. 2019 v 11 hod. proběhne v posluchárně P3 prezentace oborů Inženýrská mechanika a  Biomechanika, které jsou součástí našeho ústavu.

Rádi bychom Vás informovali o tom, že se naši kolegové Ing. Ondřej Lisický a Ing. Jan Pokorný umístili na pomyslných stupních vítězů v soutěži s názvem Cena prof. Babušky.

S potěšením oznamujeme, že náš student Bc. Bořek Ščerba, kterého za jeho BP nominovali jako zástupce naši Fakulty strojního inženýrství do finále 8 z VUT, porazil zástupce ostatních fakult a vyhrál.