Každoročně pořádá evropská společnost pro biomechaniku (European society of Biomechanics, ESB) kongres, na kterém se setkávají výzkumníci z řad biomechaniků, prezentují své projekty a studie. Letošní ročník se odehrál v hlavním městě našich jižních sousedů, tedy ve Vídni.  

Na přelomu června a července navštívili kolegové Filip Kšica, Petr Hadraba a Josef Bednařík, strojní fakultu National Cheng Kung Universty v Tainanu, a to v doprovodu doc. Stanislava Věcheta, pro nějž jsou návštěvy této univerzity již mnohaletou tradicí.

Dne 7. 3. 2019 v 11 hod. proběhne v posluchárně P3 prezentace oborů Inženýrská mechanika a  Biomechanika, které jsou součástí našeho ústavu.

Rádi bychom Vás informovali o tom, že se naši kolegové Ing. Ondřej Lisický a Ing. Jan Pokorný umístili na pomyslných stupních vítězů v soutěži s názvem Cena prof. Babušky.